U.S. UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, Warszawa 22 632 44 85

Usługi

Konwoje – Inkaso

Firma US UNIWERSUM w zakresie swoich usług posiada  zadania konwojowania i inkaso wartości pieniężnych lub innych wartościowych przedmiotów.

Konwojowanie polega na zabezpieczeniu przez uzbrojonych pracowników ochrony mienia przewożonego odpowiednim środkiem transportu. Inkaso odbywa się poprzez odbiór wartości pieniężnych lub innych odpowiednio zabezpieczonych i przetransportowanie tych wartości do trezorów bankowych lub pod wskazany adres.

Usługi konwojowania i inkaso wykonują pracownicy ochrony uzbrojeni w broń bojową, hełmy, kamizelki kuloodporne oraz łączność zewnętrzną i wewnętrzną. Transport odbywa się specjalnym bezpiecznym pojazdem, a wszystko zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakie powinna spełniać ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 129 poz.858).

US UNIWERSUM w zakresie konwojowania i inkaso oferuje w szczególności:

  • inkaso wartości oraz wpłaty do banku,
  • zasilenia w bilon i banknoty,
  • konwoje stałe i jednostkowe,
  • ochronę transportów wartościowych towarów.

Do wykonywania usług konwojowania i inkaso zatrudniamy doświadczonych pracowników. Staramy się łączyć doświadczenie Firmy, pracowników oraz korzystać ze wszystkich możliwych rozwiązań systemowych, tak aby usługi UNIWERSUM również w tym zakresie mogły być dopasowane do potrzeb Państwa Firmy i zakresu jej działalności.

Potrzebą w zakresie bezpiecznego transportu wartości czy inkaso wykazują się nie tylko instytucje bankowe, ale również szeroko pojęty przemysł i administracja, biura, stacje benzynowe, sklepy, punkty usługowe i centra handlowe oraz lokale gastronomiczne czy rozrywkowe. Każda działalność niewarta zbędnego ryzyka, narażania personelu i nieodwracalnego w skutkach niebezpieczeństwa jest praktycznie w dzisiejszych czasach odbiorcą tego typu usług.

logo Uniwersum in white Kontakt w skrócie

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM" to firma, która od 1946 r. świadczy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego usługi z zakresu ochrony fizycznej i technicznej.

Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM”
ul. Kasprzaka 24,
01-211 Warszawa

tel.: +48 22 632 44 85
biuro@uniwersum.pl

Praca w Uniwersum. Poszukujemy

Agentów ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z terenów Warszawy i okolicznych powiatów.

Pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osób zainteresowanych pracą w firmie sprzątającej. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.

Employment in Uniwersum. We are looking for

Security officers with licenses from the area of Warsaw and local poviats.

Security staff with disability degree certificates.

All the information available at:

Property Security Department:
+48 22 632 44 85

Parking Department:
+48 22 632 44 85 extension number: 621

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.