U.S. UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, Warszawa 22 632 44 85

Usługi

Ochrona fizyczna

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Usługi ochrony fizycznej mienia, a także usługi polegające na stałym dozorze sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, monitorowaniu sygnałów z lokalnych systemów alarmowych drogą telefoniczną komutowaną oraz radiową (GSM), monitorowaniu oraz konserwacji sygnałów alarmu włamania i napadu, instalowaniu systemów antywłamaniowych, antynapadowych, kontroli dostępu, p.poż., telewizji przemysłowej/oględziny obiektu i kosztorys – bezpłatnie/ wykonujemy od kilkudziesięciu lat.

Jesteśmy jedną z największych firm z wieloletnim doświadczeniem działających w tej branży nie tylko w Warszawie, ale także na terenie Polski. Należy podkreślić, że usługi ochrony jako Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM” w Warszawie wykonujemy nieprzerwanie od 14 czerwca 1946 roku, a na terenie Radomia oraz województw ościennych od 15 maja 1993 roku w pełnym zakresie w ramach III Oddziału U.S. „UNIWERSUM”.

Działalność prowadzimy w oparciu o zaktualizowaną Koncesję MSWiA Nr – L-1438/00 z dnia 2000-09-08, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r oraz zgodnie z Normą ISO 9001:2015 i AQAP 2120:2016. Świadczone przez nas usługi uhonorowane zostały w 2003, 2004 i 2007 Medalami Europejskimi w dziedzinie usług VI, VIII i XIV Edycji.

Gwarantem naszej solidności i profesjonalizmu w realizacji zamówień jest wieloletnia działalność, prowadzona bez uwag i zastrzeżeń ze strony klientów. Jesteśmy firmą profesjonalną, a także rzetelną i solidną, bowiem z wszelkich przyjętych zobowiązań wywiązujemy się w pełnym zakresie i terminowo. Potwierdzeniem tego są posiadane rekomendacje: BCC, Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz liczne posiadane przez nas referencje od kontrahentów, które możemy Państwu przedstawić na każde żądanie, a także dobra, trwająca od kilku lat, współpraca z różnymi instytucjami i firmami.

Dysponujemy profesjonalnie przygotowanymi pracownikami ochrony, jednolicie umundurowanymi, posiadającymi identyfikatory osobiste, środki przymusu bezpośredniego oraz łączność bezprzewodową, a także patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki transportu i łączności na bazie własnej częstotliwości radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego w tym broń palną ostrą.
Posiadamy własne stanowisko dowodzenia obsługiwane całodobowo przez pracowników posiadających kwalifikacje zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia /Dziennik Ustaw z 22.08.97 tekst jednolity z 2017 Dz. U 1432 ze zmianami/.

Nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań z zakresu ochrony mienia sprawują kwalifikowani Samodzielni Inspektorzy ds. ochrony, którzy pozostają w stałym, roboczym kontakcie z wyznaczonymi przez Państwa pracownikami lub przedstawicielami.

* pozwalamy sobie przedstawić kalkulację cenową ochrony fizycznej mienia na bazie jednego miesiąca (od 01 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100,00 złotych, a każda godzina wykonywania zlecenia wyniesie zwaloryzowana do kwoty 13,70 złotych, co spowoduje wzrost obciążeń względem ZUS, a więc kosztów prowadzenia działalności):

  • jeden posterunek od poniedziałku do piątku w godz. 19:00 – 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godz. 7:00 – 7:00, średnio 431 godz. w miesiącu:
    431 godz. x 15,60 zł. = 6.723,60 zł. netto plus należny podatek VAT. W powyższej cenie zawarta jest również obsługa Grupy Interwencyjnej oraz nadzór.

Zawierając z nami umowę skorzystacie Państwo z ulgi w obowiązującej składce na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co obniży koszty naszych usług.

* w zakresie utrzymania porządku w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych na terenie Zakładu (zgodnie z zakresem czynności), proponujemy ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 1.500,00 złotych netto plus należny podatek VAT.

Koszty związane z zużyciem materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania w/wym. prac poniesie Zleceniobiorca. Środki stosowane do realizacji prac będą posiadały akceptację przedstawiciela Zakładu oraz stosowne atesty.

* za usługę monitorowania sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu, proponujemy wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 100,00 złotych netto plus należny podatek VAT.

* obecnie na dzień dzisiejszy na terenie zakładu zamontowany jest system telewizji dozorowej, który proponujemy zmodernizować na system cyfrowy Turbo HD.
W ramach modernizacji zobowiązujemy się pokryć koszt robocizny w kwocie 4.455,78 złotych netto.

logo Uniwersum in white Kontakt w skrócie

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM" to firma, która od 1946 r. świadczy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego usługi z zakresu ochrony fizycznej i technicznej.

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM"
ul. Kasprzaka 24,
01-211 Warszawa

tel.: +48 22 632 44 85
biuro@uniwersum.pl

Praca w Uniwersum. Poszukujemy

Agentów ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z terenów Warszawy i okolicznych powiatów.

Pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osób zainteresowanych pracą w firmie sprzątającej. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.

Employment in Uniwersum. We are looking for

Security officers with licenses from the area of Warsaw and local poviats.

Security staff with disability degree certificates.

All the information available at:

Property Security Department:
+48 22 632 44 85

Parking Department:
+48 22 632 44 85 extension number: 621

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.