U.S. UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, Warszawa 22 632 44 85

Praca

Kierownik Działu Zabezpieczeń Technicznych

Firma US Uniwersum jest firmą specjalizującą się w systemach bezpieczeństwa. Z sukcesem tworzymy niekonwencjonalne dedykowane rozwiązania dla naszych klientów. Ze względu na specyfikę prowadzonych projektów naszym celem jest nawiązywanie długotrwałych, stabilnych relacji z pracownikami.

Kierownik Działu Zabezpieczeń Technicznych

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie pracą działu.
 • Uczestnictwo w projektach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem technicznym. (głównie systemy CCTV, KD, SWiN).
 • Działania prosprzedażowe.
 • Przygotowanie kosztorysów i opracowywanie dokumentacji, uczestnictwo w przetargach – wsparcie działu handlowego.
 • Dobór rozwiązań, dostawców i podwykonawców.
 • Planowanie i nadzór nad prowadzonymi projektami.
 • Wyznaczanie oraz monitorowanie stopnia realizacji celów podległych pracowników

 • Nadzór i kontrola nad terminami i jakościową realizacją umów z klientem – montaż, naprawy, konserwacja.
 • Odpowiedzialność za realizację procesu zamówień.
 • Nadzór, koordynacja i wsparcie podległego zespołu techników.
 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych i bieżące usuwanie zgłoszonych usterek.
 • Opracowywanie i realizacja harmonogramów przeglądów technicznych.

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 2 lata.
 • Doświadczenie w obszarze technicznym (dział techniczny, dział montaży) min. 3 lata.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Wykształcenie techniczne.
 • Uprawnienia SEP.
 • Doświadczenie w projektowaniu/instalowaniu systemów niskoprądowych (CCTV, KD, SSWiN, LAN, SAP).
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Samodzielność, wysoka kultura osobista, przywiązywanie wagi do poufności informacji.
 • Prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność.

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość podstawowych zagadnień sieciowych.

 • Znajomość programu Autocad.

 • Umiejętności interpersonalne.

 • Poświadczenie bezpieczeństwa.

 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Oferujemy:

Pracę w istniejącej od wielu lat firmie. Nieduży zespół, dużą samodzielność i elastyczność oraz przyjazną atmosferę w pracy. Udział i wpływ na w cały proces realizacji projektów. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników pracy. Szkolenia zgodnie z wybranymi kierunkami rozwoju oraz możliwość dofinasowania kształcenia. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: biuro2uniwersum.pl

logo Uniwersum in white Kontakt w skrócie

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM" to firma, która od 1946 r. świadczy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego usługi z zakresu ochrony fizycznej i technicznej.

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM"
ul. Kasprzaka 24,
01-211 Warszawa

tel.: +48 22 632 44 85
biuro@uniwersum.pl

Praca w Uniwersum. Poszukujemy

Agentów ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z terenów Warszawy i okolicznych powiatów.

Pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osób zainteresowanych pracą w firmie sprzątającej. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.

Employment in Uniwersum. We are looking for

Security officers with licenses from the area of Warsaw and local poviats.

Security staff with disability degree certificates.

All the information available at:

Property Security Department:
+48 22 632 44 85

Parking Department:
+48 22 632 44 85 extension number: 621

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.