U.S. UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, Warszawa 22 632 44 85

Aktualności

Zaproszenie do programu CIOP – BIP

Warszawa 15.01.2019

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięci udziału w kolejnym etapie projektu realizowanego przez Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z PFRON, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Realizowany projekt pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17 wchodzi w kolejny etap i obecnie przystępujemy do rekrutacji pracodawców, którzy wzięli by udział w testowaniu narzędzi. W ramach projektu partnerstwo przygotowało szereg narzędzi w postaci:

  • czterech poradników dla pracodawców na temat dostosowania środowiska pracy dla ON z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
  • interaktywnej aplikacji na komputer i smartfon, służącej do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzw. rozkład jazdy,
  • czterech wariantów wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do ON w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywnego programu wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej.

Produkty te będą kolportowane wśród pracodawców w kolejnych etapach realizacji projektu na które składają się: warsztaty, regionalne konferencje, doradztwo, konsultacje oraz testowanie przez kilkudziesięciu różnych pracodawców proponowanych narzędzi wsparcia.
Zależy nam na Państwa udziale i wyrażeniu opinii na temat przygotowanych narzędzi oraz uwag do opracowanych rozwiązań. Chcemy sprawdzać ich przydatność w praktyce dlatego tak ważna będzie Wasza
pogłębiona opinia na ich temat. Zaproszenie skierowane jest szczególnie dla pracodawców, którzy już zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W ramach projektu oferujemy bezpłatny audyty obecnego stopnia dostosowania Państwa siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych i wydania w opinii w formie raportu przygotowanego przez ekspertów BHP ds.
osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zapisanie się do grona uczestników projektu. W tym celu należy wypełnić załączoną „Deklarację pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia” i wysłać ją mailem na adres:

kzrsiisn@poczta.onet.pl lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl

W dniach 19-20 lutego br. w Warszawie odbędą się organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP PIB) warsztaty dla pracodawców. Zaproszenie z dokładnym programem i miejscem obrad zostanie przesłane do podmiotów, które wypełnią deklarację. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie , dojazd)
pokrywa organizator). Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIISN pod nr:

601254453 lub pod adresami mailowym podanymi wyżej.

Prezes Zarządu KZRSIiSN

( – ) Jerzy Szreter

Treść Zaproszenia w formacie pliku PDF.

logo Uniwersum in white Kontakt w skrócie

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM" to firma, która od 1946 r. świadczy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego usługi z zakresu ochrony fizycznej i technicznej.

Usługowa Spółdzielnia "UNIWERSUM"
ul. Kasprzaka 24,
01-211 Warszawa

tel.: +48 22 632 44 85
biuro@uniwersum.pl

Praca w Uniwersum. Poszukujemy

Agentów ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z terenów Warszawy i okolicznych powiatów.

Pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osób zainteresowanych pracą w firmie sprzątającej. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.

Employment in Uniwersum. We are looking for

Security officers with licenses from the area of Warsaw and local poviats.

Security staff with disability degree certificates.

All the information available at:

Property Security Department:
+48 22 632 44 85

Parking Department:
+48 22 632 44 85 extension number: 621

Centrum monitoringu: +48 22 631 22 53
Oddział Ochrony Mienia: +48 22 632 44 85
Oddział Parkingów: +48 22 632 44 85 wew. 621
Kadry: +48 22 632 44 85 wew. 615

biuro@uniwersum.pl lub użyj formularza kontaktowego.