Wielkie możliwości niosą za sobą wielkie zagrożenia, czyli historia o tym jak powstało cyber bezpieczeństwo. CZ. II