Dzień Dobry!

Dzień Dobry!

Czy drony mogą być niebezpieczne?   Jakiś czas temu pisaliśmy na temat skąd się wzięły drony i gdzie można wykorzystać ich predyspozycje. W tej chwili Panasonic posunął się o krok na przód przed konkurencją w owym temacie.     W styczniu 2016 roku Oxford Research Group przygotował raport „The Hostie Use of Drones by Non State Actors Aganist British Targets”, z którego jasno wynika, że zwiększa się zagrożenie związane z…

Dzień Dobry!

  Czym jest system bezpieczeństwa obiektu?   System bezpieczeństwa obiektu to kilka elementów, które w połączeniu dają skuteczną ochronę.  Pierwszym z nich jest ochrona mienia, która jest podstawowym rodzajem działalności ochronnej. Sam obiekt jest jej podmiotem, w którego obrębie może być realizowana równocześnie ochrona człowieka, informacji, mienia.     Według Edmunda Basałyki system ochrony obiektu to całość działań, sił i środków, użytych według jednolitej koncepcji, dla zachowania stanu nienaruszalności obiektu.…

Dzień dobry!

ZAUFANIE DO MARKI.     Według słownika PWN słowo zaufanie oznacza:    „ 1. przekonanie, że jakiejś osobie lub instytucji można ufać, przekonanie, że ktoś posiada jakieś umiejętności i potrafi je odpowiednio wykorzystać.” przekonanie, że czyjeś słowa, informacje itp. są prawdziwe,     Co oznacza „zaufanie do marki”?   Nie wątpliwie jest ważnym aspektem wpływającym na podejmowane decyzje zakupowe. Często zaufanie decyduje o tym dlaczego wybieramy produkt danej marki.  Zdarza się…

Dzień Dobry!

BIZNES JEST SPORTEM?     Sport z definicji encyklopedii PWN  „z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych; wyraża się przez ćwiczenia i gry uprawiane wg określonych zasad; sprzyja zachowaniu zdrowia oraz rozwija cechy osobowości, m.in.: wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie…

Twitter
USUniwersum on Twitter
Latest Tweet: Czy firmy ochroniarskie przetwarzają dane osobowe? RODO 2018 | Uniwersum https://t.co/qGAKFZuFkw przez… https://t.co/tA68GYVywe
46 people follow USUniwersum